TATITRY NY FILAN-KEVITRY NY MINISITRA NY ALAROBIA FAHA 13 SEPTAMBRA 2023