3 MEY, ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY FAHALALAHAN’ NY ASA FANAOVAN-GAZETY

Ny Havoria, Auditorium et Musee de l’Audiovisuel de Madagascar etsy Anosy no nandray ny lanonana ofisialy fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety omaly.

Miavaka ity fanamarihana ity, hoy ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety, 𝑴𝙤𝒏𝙞𝒄𝙖 𝙃𝒂𝙧𝒊𝙢𝒃𝙤𝒍𝙖 𝙍𝒂𝙨𝒐𝙡𝒐𝙖𝒓𝙞𝒔𝙤𝒏, satria amin’ity taona 2024 ity ihany koa no mankalaza ny faha 50 taonany ny holafitra. Fa ankoatra izany dia nampiavaka ny fankalazana koa ny lohahevitra hoe : « 𝑭𝒊𝒍𝒂𝒛𝒂𝒎-𝒃𝒂𝒐𝒗𝒂𝒐 𝒎𝒊𝒂𝒔𝒂 𝒉𝒐 𝒂𝒏’𝒏𝒚 𝒕𝒐𝒏𝒕𝒐𝒍𝒐 𝒊𝒂𝒊𝒏𝒂𝒏𝒂 : Ny Krizy ara-𝒕𝒐𝒏𝒕𝒐𝒍𝒐 𝒊𝒂𝒊𝒏𝒂𝒏𝒂 𝒔𝒚 𝒏𝒚 𝒂𝒔𝒂 𝒇𝒂𝒏𝒂𝒐𝒗𝒂𝒏-𝒈𝒂𝒛𝒆𝒕𝒚. »

Isan’ny nanome voninahitra ity lanonana ity ny mpandrindra ny asan’ny firenena mikambana monina eto Madagasikara, Issa SANOGO, izay nanamarika fa loza manambana ny fiainan’ny zanak’olombelona ny fahasimban’ny tontolo iainana, ary manana anjara andraikitra amin’ny fampahafantarana izany ny mpanao gazety mba hisakanana ny fiparitahan’ny tsaho sy ny vaovao diso.

Ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina mpisolo toerana, 𝑹𝒂𝒇𝒂𝒓𝒂𝒗𝒂𝒗𝒊𝒕𝒂𝒇𝒊𝒌𝒂 𝑹𝒂𝒔𝒂𝒕𝒂, kosa dia nilaza fa mampitodika antsika amin’ny zava- misy iainana eto Madagasikara ny lohahevitra nosafidiana. Miasa ho an’ny fampiroboroboana ny asa fanaovan-gazety sy fampitam-baovao matanjaka sady malalaka, hoy izy ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ary ilaina ny asa fanaovan-gazety mahaleo tena mifototra amin’ny zava- misy marina, indrindra amin’izao ankatoky ny fifidianana izao. Etsy ankilany koa ny firoboroboan’ny ny tamba-jotran- tserasera izay manamora ny fiparitahan’ny vaovao diso na iniana disoina.

Nanamarika ity fankalazana ity koa ny adihevitra teo amin’ny mpanao gazety sy tompon’andraikitra avy amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ary ny Minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy manodidina ny loha-hevitra androany, sy ny fanokafana ny fampirantiana sary karakarain’ny fikambanan’ny mpanao gazety mpaka sary eto Madagasikara.

Hitohy amin’ny hetsika ara-panatanjahantena « Iray eny an-kianja » izay tanterahina eny amin’ny kianja BAREA Mahamasina androany ny fanamarihana ny andron’ny 3 mey.

𝑺𝒂𝒓𝒚 𝒗𝒊𝒕𝒔𝒊𝒗𝒊𝒕𝒔𝒚 𝒏𝒂𝒏𝒂𝒎𝒂𝒓𝒊𝒌𝒂 𝒏𝒚 𝒇𝒂𝒏𝒂𝒎𝒂𝒓𝒊𝒉𝒂𝒏𝒂 𝒏𝒚 𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐𝒏’𝒏𝒚 3 𝒎𝒆𝒚 2024.