KONFERANSA MOMBA NY SORATRA

Konferansa momba ny soratra,

Iarahana amin’ny mpanoratra RAVOROMBATO Ony Lantoarimamy.

Manasa anao, toy ny isaky ny Alarobia