IRAY VOLAN’NY TENY MALAGASY

« 𝚁𝚊𝚒𝚔𝚊 𝚊𝚋𝚢 𝚊𝚗𝚝𝚜𝚒𝚔𝚊, 𝚊𝚝𝚊𝚖𝚋𝚊𝚝𝚛’𝚎 𝚝𝚎𝚗𝚢 𝚖𝚊𝚕𝚊𝚐𝚊𝚜𝚢 »

Hatramin’ny nandraisan’ny ekipa mpitantana ankehitriny ny 𝕄𝕚𝕟𝕚𝕤𝕚𝕥𝕖𝕣𝕒 𝕞𝕚𝕤𝕒𝕙𝕒𝕟𝕒 𝕟𝕪 𝕜𝕠𝕝𝕠𝕟𝕥𝕤𝕒𝕚𝕟𝕒, dia natao ho vaindohan-draharaha ny fanandratana sy fampiroboroboana ny teny Malagasy, izay iray amin’ireo singa mampiray antsika sady mampiavaka antsika amin’ny firenen-kafa.

Isan’ireo asa natao ny fametrahana ny fitaleavana manokana misahana ny fampiroboroboana ny teny malagasy, ny famoronana fandaharana mandeha ao amin’ny 𝕋𝕍𝕄 sy ℝℕ𝕄 hanitsiana ireo fomba nahazatra kanefa diso amin’ny fanoratana teny malagasy, ankoatra ny fanatevenana ny fanitsiana ireo fitsipika amam-piteny eto amin’ny #Pejy_Facebook: 𝕄𝕚𝕟𝕚𝕤𝕚𝕥𝕖𝕣𝕒𝕟’𝕟𝕪 𝕊𝕖𝕣𝕒𝕤𝕖𝕣𝕒 𝕤𝕪 𝕟𝕪 𝕂𝕠𝕝𝕠𝕟𝕥𝕤𝕒𝕚𝕟𝕒.

Napetraka ho fanamby goavana mihitsy izany sahan’asa izany hamerenana amin’ny toerana sahaza azy ny teny malagasy sy ho fanatanterahana ny 𝚅𝚎𝚕𝚒𝚛𝚊𝚗𝚘 𝚏𝚊𝚑𝚊 𝟷𝟹-𝚗𝚢 𝙵𝚒𝚕𝚘𝚑𝚊𝚗’𝚗𝚢 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚋𝚕𝚒𝚔𝚊 momba ny fanomezana lanja ny kolontsaina ho fanoitra amin’ny fampandrosoana.

Tafiditra anatin’izay 𝚏𝚊𝚗𝚘𝚖𝚎𝚣𝚊𝚗-𝚍𝚊𝚗𝚓𝚊 𝚗𝚢 𝚝𝚎𝚗𝚢 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚐𝚊𝚜𝚢 izay ihany koa ny fampianarana tenim-paritra ho an’ny rehetra amin’ny tambazotran-tserasera sy ny haino aman-jery eo ambany fiahian’ny minisitera. Eo koa ny fikarakarana fifaninanana literatiora.

Ankoatra izay dia endriky ny fizina ara-kolontsaina (𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝𝚒𝚝é 𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚎𝚕𝚕𝚎) sy ny fiziam-poko (𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝𝚒𝚝é 𝚎𝚝𝚑𝚗𝚒𝚚𝚞𝚎) ary fiziam-pirenena (𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝𝚒𝚝é 𝚗𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕𝚎) ny teny Malagasy. Koa amin’izao dia eo am-panangonana ireo asa fikarohana rehetra momba ny faka nipoiran’ny teny Malagasy ny ekipan’ny Minisitera mba ho raiketina an-tsoratra ho lova ho an’ny taranaka fara mandimby.

Nifanindran-dàlana tamin’ity lanonana fanokafana androany tetsy amin’ny 𝕋𝕣𝕒𝕟𝕠𝕞𝕓𝕠𝕜𝕚𝕞-𝕡𝕚𝕣𝕖𝕟𝕖𝕟𝕒 𝔸𝕟𝕠𝕤𝕪 ity ihany koa ny fanolorana ny mari-boninahitry ny 𝙺𝚊𝚗𝚝𝚘, ny 𝚜𝚘𝚛𝚊𝚝𝚛𝚊 ary ny 𝚔𝚘𝚕𝚘𝚗𝚝𝚜𝚊𝚒𝚗𝚊 (𝙲𝚘𝚖𝚖𝚊𝚗𝚍𝚎𝚞𝚛 𝚍𝚎 𝚕’𝚘𝚛𝚍𝚛𝚎 𝚍𝚎𝚜 𝙰𝚛𝚝𝚜, 𝚍𝚎𝚜 𝙻𝚎𝚝𝚝𝚛𝚎𝚜 𝚎𝚝 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙲𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚎) ny mpanoratra ℝ𝔸ℕ𝔸ℝ𝕀𝕍𝔼𝕃𝕆 ℍ𝕒𝕣𝕚𝕝𝕒𝕝𝕒 fantatry ny maro amin’ny anarana maha mpikanto azy ℝ𝔸ℕ𝔸ℝ𝕀𝕍𝔼𝕃𝕆 ℝoë𝕝.

Teo ihany koa ireo karazana seho ara-java-kanto samihafa nentina nanamarihana izany.

« 𝚁𝚊𝚒𝚔𝚊 𝚊𝚋𝚢 𝚊𝚗𝚝𝚜𝚒𝚔𝚊, 𝚊𝚝𝚊𝚖𝚋𝚊𝚝𝚛’𝚎 𝚝𝚎𝚗𝚢 𝚖𝚊𝚕𝚊𝚐𝚊𝚜𝚢 » io no lohahevitra nosafidiana entina hanamarihana izay iray volan’ny teny malagasy izay mandritra ity volana Jona ity.

 

Ka ankoatra ny teto Antananarivo nanaovana ny lanonana ofisialy, dia hetsika maro samihafa ihany koa ny tanterahina isam-paritra mandritra ity volana ity.

#Iray_Volan_ny_Teny_Malagasy

#Fitaleavana_Misahana_ny_Fampiroboroboana_ny_Teny_Malagasy

#Minisiteran_ny_Serasera_sy_ny_Kolontsaina