« FISOLOAN-TENA NY KAONTINANTA AFRIKANA EO ANIVON’NY UNESCO »

Amin’ny maha Filoha lefitry ny ℙ𝕀𝔻ℂ (Programme Internationale de Développement de la Communication) eo anivon’ny 𝕌ℕ𝔼𝕊ℂ𝕆 misolo tena ny vondron’ny firenena afrikana an’i Madagasikara, dia mandray anjara amin’ny fivorian’ny biraon’ny ℙ𝕀𝔻ℂ atao ao amin’ny foiben’ny 𝕌ℕ𝔼𝕊ℂ𝕆 ao Parisy-Frantsa ny Tale Jeneralin’ny Serasera Andriamatoa RAKOTONDRASOAVA Fetra, misolo tena an-d𝚁𝚊𝚖𝚊𝚝𝚘𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚒𝚜𝚒𝚝𝚛𝚢 𝚗𝚢 𝚂𝚎𝚛𝚊𝚜𝚎𝚛𝚊 𝚜𝚢 𝚗𝚢 𝙺𝚘𝚕𝚘𝚗𝚝𝚜𝚊𝚒𝚗𝚊, Lalatiana RAKOTONDRAZAFY.

Ny handray fanapahan-kevitra momba ireo tetik’asa maneran-tany ho vatsian’ny ℙ𝕀𝔻ℂ vola sy ho tanterahina mandritra ity taona 𝟚𝟘𝟚𝟚 ity no laha-dinika.

Ankoatra izay dia nihaona tamin’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny 𝕌ℕ𝔼𝕊ℂ𝕆 ihany koa Andriamatoa Tale Jeneraly mandresy lahatra amin’ny fikarohana mpiara-miombon’antoka ho an’ny fanatanterahana ny fandaharan’asa mitohy fanofanana mpanao gazety, ny fanohanana ny orinasa fanaovan-gazety eo anatrehan’ny fahasahiranana navelan’ny areti-mandringana 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿, ary amin’ny fanohizana ny atrik’asa momba ady atao amin’ny fanelezana vaovao tsy marina (𝚕𝚞𝚝𝚝𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚛𝚎 𝚕𝚊 𝚍é𝚜𝚒𝚗𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗)