Konferansa momba ny SORATRA.

Faly mampahafantatra antsika an’ity hetsika rahampitso Alarobia ao amin’ny Tranombokimpirenena etsy Anosy.