Volana Iray, Mpanoratra Iray

Mitohy hatrany ny fampahafantarana ny mpanoratra Michèle RAKOTOSON, mandritra an’ity volana Oktobra ity.