TAGNAMARO MORAFENOBE

TAGNAMARO MORAFENOBE

Fanamboarana ny lalana mankany amin’ny Centrale thermique no nanamarika ny Tagnamaro androany.
Izao no natao dia mba hanamorana ny fidiran’ny fiara vaventy mpanatitra solika ao centrale thermique io.