TRANOMPOKONOLONA MAROANTSETRA

NIVERINA NAHAZO ENDRIKA VAO TAMIN’NY ALALAN’NY TAGNAMARO GOAVANA.

Namarana ny asa nandritra ny dian’ny delegasion’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina notarihin-dℝ𝕒𝕞𝕒𝕥𝕠𝕒 𝕄𝕚𝕟𝕚𝕤𝕚𝕥𝕣𝕒 𝕃𝕒𝕝𝕒𝕥𝕚𝕒𝕟𝕒 ℝ𝕒𝕜𝕠𝕥𝕠𝕟𝕕𝕣𝕒𝕫𝕒𝕗𝕪 𝔸ℕ𝔻ℝ𝕀𝔸𝕋𝕆ℕ𝔾𝔸ℝ𝕀𝕍𝕆 tany Maroantsetra ny asa goavana nanarenana ny Tranompokonolona ao an-toerana izay efa simba dia simba.

Niara-nientana nandritra ity hetsika 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 goavana ity androany ireo vahoakan’i Maroantsetra, ny mpiara-miasa ao an-toerana nohatevenin’ny mpitantana ny Minisitera avy aty Antananarivo notarihin-dRamatoa Minisitra.

Nifanome tànana tanatin’ny asa ihany koa ireo olom-boatendry sy olom-boafidy tao an-toerana : ny Filoha Lefitry ny Antenimieran-doholona misahana ny Faritra Avaratra, ny Governoran’ny Faritra Analanjirofo, ny Solom-bavam-bahoaka, ny Préfet sy ireo tompon’andraikitra samihafa any an-toerana.

Nitondra fanampiana manokana ara-pitaovana ho famitana izao asa lehibe niaraha-nisalahy izao ny Filoha Lefitry ny Antenimieran-doholona misahana ireo faritra avaratra Andriamatoa 𝔼𝕣𝕚𝕔 𝔹𝔼𝕊𝕆𝔸.

Simba avokoa ny ankamaroan’ny pitsopitsony rehetra tao amin’ity Tranompokonolona ity. Nosoloina araka izany ireo tafo efa simba, nolokoina ny tafo, nolokoina ny vata-trano anatiny sy ivelany, ireo varavarana rehetra, namboarina ny tamboho, navaozina manontolo ny dallage, nosoloina ihany koa ny « fâî𝚝𝚒è𝚛𝚎 ». Ankoatra ireo ny fanadiovana ny manodidina ny toerana.

« 𝚃𝚊𝚏𝚒𝚝𝚊 𝚗𝚢 𝚑𝚊𝚏𝚊𝚝𝚛𝚊 𝚜𝚢 𝚗𝚢 𝚕𝚊𝚕𝚊𝚗-𝚝𝚜𝚊𝚒𝚗𝚊 𝚏𝚘𝚗𝚘𝚜𝚒𝚗’𝚗𝚢 𝚃𝚊𝚐𝚗𝚊𝚖𝚊𝚛𝚘 𝚛𝚊𝚑𝚊 𝚗𝚢 𝚝𝚊𝚘 𝙼𝚊𝚛𝚘𝚊𝚗𝚝𝚜𝚎𝚝𝚛𝚊 𝚖𝚊𝚗𝚘𝚔𝚊𝚗𝚊 𝚗𝚊𝚗𝚍𝚛𝚒𝚝𝚛𝚊 𝚒𝚣𝚊𝚢 𝚛𝚘𝚊 𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝚗𝚒𝚊𝚛𝚊𝚑𝚊𝚗𝚊 𝚗𝚒𝚎𝚗𝚝𝚊𝚗𝚊 𝚜𝚢 𝚗𝚒𝚏𝚊𝚗𝚘𝚖𝚎 𝚝𝚊𝚗𝚊𝚗𝚊 𝚒𝚣𝚊𝚢 », hoy ℝ𝕒𝕞𝕒𝕥𝕠𝕒 𝕄𝕚𝕟𝕚𝕤𝕚𝕥𝕣𝕒 𝕃𝕒𝕝𝕒𝕥𝕚𝕒𝕟𝕒 ℝ𝕒𝕜𝕠𝕥𝕠𝕟𝕕𝕣𝕒𝕫𝕒𝕗𝕪 𝔸ℕ𝔻ℝ𝕀𝔸𝕋𝕆ℕ𝔾𝔸ℝ𝕀𝕍𝕆.

Mbola nanentana hatrany izy ny amin’ny tokony handraisan’ny rehetra anjara amin’ny hetsika tahaka izao, mba ho tena olom-pirenena vanona sy mandray andraikitra.