Volana Iray, Mpanoratra Iray

Ity ny tohin’ny fandaharam-potoana anatin’ny fampahafantarana antsika ny mpanoratra 𝕄𝕚𝕔𝕙è𝕝𝕖 ℝ𝔸𝕂𝕆𝕋𝕆𝕊𝕆ℕ mandritra an’ity volana Oktobra ity.