TOMEFY OLONA TENY AMIN’ NY ROVAN’I MADAGASIKARA ANIO SABOTSY

Ity ny Faran’ny herinandro voalohany taorian’ny nisokafan’ny Rovan’i Madagasikara indray ho an’ny daholobe.

Mihamaro isan’andro ny mpitsidika ary tomefy olona eny an-toerana androany.

Talohan’ny tamin’ny 09 ora fisokafana dia efa maro ireo Karazan’olona isan-tsokajiny nilahatra niandry.

Ampatsiahivina koa fa isaky ny sabotsy manomboka androany no lalaovina ao amin’ny Kianja Masoandro ny tantaran’ny Mpanjaka