Tompokovavy sy Tompokolahy,

Ity indray ny ady Hiragasy manaraka ao amin’ny KIANJAN’NY HIRAGASY Ampefiloha :

RAFARAHASIMANGA GEORGINE Ambohimandroso sy RA-CHRI ANDOHAVATO no hifampitsapa amin’ny Alahady 22 Oktobra ho avy izao manomboka amin’ny 10 ora maraina.

TONGAVA MARO EH