23 Juil 2024

Auteur/autrice : redac

Le Ministère, Tagnamaro

FAMARANANA TAGNAMARO TAO FARAFANGANA 

FAMARANANA TAGNAMARO TAO FARAFANGANA Fanadiovana faobe, ny tananàn’i Farafangana sy ny moron-dranomasina no namaranana ny « TAGNAMARO MANOKANA FANARENANA »nataon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina nandritra ny 3 andro notarihin-dRamatoa Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO. Niara-nanao TAGNAMARO tamin’ireo fokonolona, mpiasam-panjakana samihafa ary mpilatsaka an-tsitrapo tany an-toerana…

Autres, Communication

TOHANA HO AN’IREO MPANAO GAZETY AO FARAFANGANA 

TOHANA HO AN’IREO MPANAO GAZETY AO FARAFANGANA Mandritran’ny iraka ataony any Farafangana dia nanararaotra nihaona tamin’ireo mpanao gazety tsy ankanavaka tao amin’ny faritra Atsimo Atsinanana androany Ramatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, izay isan’ny traboina tamin’ny ankapobeny ihany koa vokatry ny…

Autres, Communication

TVM -RNM FARAFANGANA:NAMPIANA ARA-PITAOVANA AHAFAHANY MIODINA ARAKA NY TOKONY HO IZY TAORIAN’NY RIVODOZA 

TVM -RNM FARAFANGANA:NAMPIANA ARA-PITAOVANA AHAFAHANY MIODINA ARAKA NY TOKONY HO IZY TAORIAN’NY RIVODOZA Nitondra fampitaovana ny RNM sy TVM ao Farafangana ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, hanamafisana ny fampandehanana indray ny haino amanjerim-panjakana taorian’ny fahavitan’ny ny toeram-piasany tamin’ny alalan’ny TAGNAMARO…

Le Ministère, Tagnamaro

TAGNAMARO FANARENANA CSB FARAFANGANA : FANAMBY GOAVANA NY NAHAVITANA AZY 

TAGNAMARO FANARENANA CSB FARAFANGANA : FANAMBY GOAVANA NY NAHAVITANA AZY Tamin’ ity androany ity, niara-nikatroka nanarina ny CSB ao Farafangana ny ekipan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, ny sampan-draharaham-panjakana samihafa, ny fitaleavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Atsimo Atsinanana ary ireo olom-pirenena tonga maro be, tamin’ny alalan’ny «…

Autres, Communication

RNM : TSY HO TOMPON-TRANO MIHONO 

RNM : TSY HO TOMPON-TRANO MIHONO Hiainga avy any Farafangana androany ny fandaharana « TSY HO TOMPON-TRANO MIHONO ». Toy ny mahazatra isaky ny Zoma dia harahintsika ao amin’ny RNM 99.2 FM sy TVM ary ireo onjam-peo maro manerana ny Nosy amin’ny 01 ora sy sasany ka…

Education civique & citoyenne, Tagnamaro

FARAFANGANA : NARENINA TAMIN’NY ALALAN’NY TAGNAMARO NY IVO-TOERANA MISY NY TVM SY NY RNM 

FARAFANGANA : NARENINA TAMIN’NY ALALAN’NY TAGNAMARO NY IVO-TOERANA MISY NY TVM SY NY RNM Tafaverina amin’ny endriny vaovao ny foiben-toeran’ny RNM sy TVM ao Farafangana, faritra Atsimo Atsinanana, vokatry ny « TAGNAMARO MANOKANA – FANARENANA » izay ataon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina taoriann’ny rivodoza…

Autres, Culture

FIOFANANA HO AN’ IREO MPISEHATRA EO AMIN’NY SARIMIHETSIKA 

FIOFANANA HO AN’ IREO MPISEHATRA EO AMIN’NY SARIMIHETSIKA Ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina tsaina, amin’ny alalàn’ny Ivontoeran’ny Sarimihetsika sy Sarimiaina Malagasy (ISSM) dia manolotra fiofanana hoan’ireo mpisehatra eo amin’ny sarimihetsika. Fiofanana izay hitondra fanatsarana eo amin’ny kalitao amin’ny famokarana horonantsary fa indrindra hidirana misimisy…

Autres, Communication

FANOLORANA MARI-BONINAHI-PIRENENA HO AN’IREO MPIASAN’NY HAINO AMANJERY 

FANOLORANA MARI-BONINAHI-PIRENENA HO AN’IREO MPIASAN’NY HAINO AMANJERY Mpiasan’ny haino amanjery miisa 44 mianadahy nosalorana mari-boninahi-pirenena. « Andro lehibe tokoa ny andro androany satria andro nentin’ny fitondram-panjakana mankasitraka ireo teknisiana sy mpanentana fandaharana noho ny asa vitan’izy ireo teo amin’ny sehatra nisy azy ireo dia ny…

Plateforme MCC DSI.