MISS / MISTER MALAGASY

Hanohana azy ireo ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina.

Nitsidika ara-pomba fanajana ny 𝕄𝕚𝕟𝕚𝕤𝕚𝕥𝕣𝕪 𝕟𝕪 𝕊𝕖𝕣𝕒𝕤𝕖𝕣𝕒 𝕤𝕪 𝕟𝕪 𝕂𝕠𝕝𝕠𝕟𝕥𝕤𝕒𝕚𝕟𝕒, 𝕃𝕒𝕝𝕒𝕥𝕚𝕒𝕟𝕒 ℝ𝕒𝕜𝕠𝕥𝕠𝕟𝕕𝕣𝕒𝕫𝕒𝕗𝕪 𝔸ℕ𝔻ℝ𝕀𝔸𝕋𝕆ℕ𝔾𝔸ℝ𝕀𝕍𝕆, tetsy amin’ny birao fiasany Anosy, i ℕ𝕠sy ℝ𝔸ℤ𝔸𝔽𝕀𝕋𝕊𝔸𝕃𝔸𝕄𝔸 sy ℝ𝕆𝔻𝕐 ℂ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕞 izay voafidy ho 𝙼𝚒𝚜𝚜 𝚎𝚝 𝙼𝚒𝚜𝚝𝚎𝚛 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚐𝚊𝚜𝚢 tao Frantsa ny taona 𝟚𝟘𝟚𝟘.

Izy mianadahy ireto no hisolotena ny 𝔻𝕚𝕒𝕤𝕡𝕠𝕣𝕒 𝕞𝕒𝕝𝕒𝕘𝕒𝕤𝕪 any Frantsa, hiantsoroka ny asa sosialy voafaritra ao anatin’ny fotoam-pitondran’izy ireo ny anaram-boninahitra, izay ho tanterahiny eto Madagasikara.

Mifototra amin’ny fanampiana ireo mpianatra eny amin’ny Sekoly ambaratonga fototra amina 𝚍𝚒𝚜𝚝𝚛𝚒𝚔𝚊 𝟺, isan’izany ny ao 𝔽𝕒𝕟𝕕𝕣𝕚𝕒𝕟𝕒, 𝔸𝕞𝕓𝕠𝕤𝕚𝕥𝕣𝕒, ℝ𝕒𝕟𝕠𝕞𝕒𝕗𝕒𝕟𝕒 ary 𝕄𝕒𝕟𝕒𝕜𝕒𝕣𝕒, ny asa ho tanterahin’izy mianadahy mandritra ny herinandro.

Vonona hatrany ny 𝕄𝕚𝕟𝕚𝕤𝕚𝕥𝕖𝕣𝕒𝕟’𝕟𝕪 𝕊𝕖𝕣𝕒𝕤𝕖𝕣𝕒 𝕤𝕪 𝕟𝕪 𝕂𝕠𝕝𝕠𝕟𝕥𝕤𝕒𝕚𝕟𝕒 ny hitondra ny tantsoroka sy ny fanampiana azy ireo mandritra ny fotoana hanatanterahany ireo tetik’asa ireo eto Madagasikara.

Rehareha ny fananana tanora manana vina sy fijery lavitra tahaka azy mianadahy ireto hoy Ramatoa Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO.